Opći uvjeti korištenja

OPČI UVJETI KORIŠTENJA

Opći uvjeti korištenja

Ukupan sadržaj portala, uključujući tekst, grafiku, slike, logotipe, ikone, softver i druge sadržaje, vlasništvo je tvrtke Crna ovca j.d.o.o. Zagreb, naših partnera ili autora sadržaja. Zabranjena je prodaja ili nadogradnja sadržaja portala MAMAteka.eu bez pismene dozvole autora ili ovlaštene osobe. Zabranjeno je i djelomično ili u cijelosti kopirati, reproducirati, objavljivati, mijenjati, dodavati, tiskati i distribuirati sadržaje portala MAMAteka.eu. Neovlašteno korištenje sadržaja portala MAMAteka.eu predstavlja kršenje autorskog prava i drugih zakona.

Korisnicima je dozvoljeno koristiti i pretraživati sadržaj portala MAMAteka.eu, dok ne krše autorska prava. Dozvoljeno je preuzimanje i ispis informacija i materijala s portala za potrebe gledanja i čitanja u nekomercijalne svrhe. Autori i tvrtka nisu odgovorni za bilo kakve negativne posljedice korištenja sadržaja portala mamateka.eu. U slučaju neovlaštenog objavljivanja autorskih sadržaja na portalu, autor je obvezan obavijestiti nas na adresu info@mamateka.eu. U roku od 24 sata od upozorenja, objava će biti obrisana s portala.

Zajedno s autorima sadržaja portala brinut ćemo za točnost, ažurnost i potpunost podataka isadržaja na portalu. Kao tvrtka ne preuzimamo nikakvu odgovornost ukoliko podaci nisu točni, potpuni i ažurni.

Sadržaj portala MAMAteka.eu namijenjen je samo za potrebe informiranja, a ne kao zamjena za osobni stručni savjet, na primjer liječnika. Dakle, korisnik se oslanja na sadržaj i informacije na portalu mamateka.eu uz vlastiti rizik.

OBVEZE KORISNIKA

Portal MAMAteka.eu namijenjen je pojedincima koji traže informacije o zatrudnjivanju, trudnoći, roditeljstvu i podizanju djece, kao i razne informacije vezane za obitelj. Naš portal je javan i dostupan svima koji žele razmjenjivati svoje stavove i iskustva s drugim korisnicima, ili samo na taj način traže željene informacije.

Korisnici u potpunosti odgovaraju za sve informacije objavljene na portalu i za sve aktivnosti koje obavljaju pod svojim korisničkim imenom i osobnom lozinkom. Sadržaji koje korisnici objavljuju na portalu MAMAteka.eu ne odražavaju stavove redakcije portala MAMAteka.eu.

Zabranjuje se kršenje ili pokušaj kršenja privatnosti i sigurnosti portala MAMAteka.eu, što podrazumijeva:

 • Pokušaj da se provjeri ranjivost sustava;
 • Pokušaj prekida rada i usluga portala MAMAteka.eu, kao što je širenje virusa na portalu MAMAteka.eu, “spamming” itd.

Kršenje sigurnosti i sigurnost portala znači civilnu i krivičnu odgovornost.

PRISTUP

Vlasnik će nastojati pružiti korisnicima nesmetano korištenje portala – pod normalnim uvjetima 24 sata dnevno, svaki dan u godini. Iz tehničkih razloga, zbog održavanja ili zamjene hardvera ili softvera, može doći do kratkih prekida u radu portala ili smetnji s pristupom. U slučaju većih promjena sustava koje će biti obavljene nedjeljom ili praznikom, zadržavamo pravo do većeg ispada u korištenju portala.

OBVEZE PARTNERA

Partner je upotpunosti odgovoran za sadržaj svojeg oglasa. Obavezuje se da njegova reklama ili oglas ne krše aktualne zakone o oglašavanju i/ili nisu u sukobu sa postojećim kodeksom oglašavanja. Također, partner se obavezuje da neće objavljivati oglase koji mogu utjecati na povredu ljudskog dostojanstva, i koji promoviraju rasnu, seksualnu ili etničku i vjersku diskriminaciju ili političku netoleranciju, i sadržaje štetne po zdravlje i sigurnost ljudi i zaštitu okoliša i kulturnog nasljeđa, koji vrijeđaju vjerska ili politička uvjerenja ili štete interesima korisnika portala MAMAteka.eu. Vlasnik zadržava pravo odbiti ili povući reklamu, koja ne ispunjava navedene uvjete. U tom slučaju vlasnik nije dužan nadoknaditi cijenu objavljivanja oglasa, da o tome obavijesti partnera ili da za brisanje takvog oglasa traži dozvolu.

Partner je dužan platiti račun u na njemu navedenom roku plaćanja.

NAPLATIVE USLUGE

MAMAteka.eu nudi razne naplative usluge. Korištenje tih usluga se naplaćuje prema aktualnom cjeniku za koji nas možete kontaktirati na info@mamateka.eu

PRIVATNOST KORISNIKA

Portal mamateka.eu se obvezuje štititi privatnost svojih korisnika. Obvezujemo se da pri obradi podataka, čuvanju zbirke podataka i upotrebi takve zbirke nećemo kršiti odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Registracija i objava sadržaja na portalu mamateka.eu su dobrovoljni. Korisnici naših usluga imaju pravo pristupiti do svojih osobnih podataka, ažuriraju ih i brišu na način kojije dozvoljen na tim stranicama. Podaci korisnika biti će sačuvani dok su relevantni ili dok ih korisnici ne obrišu sami.

Osobne podatke o korisnicima prikupljamo i koristimo u svrhu vođenja baze podataka o registriranim korisnicima, poboljšanje korisničkog iskustva, praćenje statistike korištenja portala i za obavljanje usluga ovih stranica, o čemu su korisnici jasno i nedvosmisleno obaviješteni na ovoj stranici.

Automatski bilježimo i određene anonimne informacije koje se ne odnose na pojedinačne korisnike i ovise od načina na koji pretražujete portal. Ove informacije se koriste za interna istraživanja s ciljem poboljšanja naših usluga, za statističku obradu i iz sigurnosnih razloga. Te informacije obuhvaćaju: adresu i ime stranice sa koje korisnik ulazi na portal mamateka.eu, verzija korištenog pretraživača i trenutna IP adresa korištenog računala.

Korisnicima portala jamčimo njihovu anonimnost. Obvezujemo se da trećim osobama nećemo prosljeđivati imena i kontakt podatke (adresa, telefon, e-mail adresa) korisnika, bez njihovog eksplicitnog odobrenja.

Zadržavamo pravo da korisnike portala putem elektronske pošte obavještavamo o novostima i značajnim promjenama u sadržaju portala.

Nakon registracije, korisnik se automatski dodaje u spisak primaoca maminosunce e-novosti, koje mogu sadržavati i reklamne poruke naših poslovnih partnera. Korisnik se može u svakom trenutku odjaviti s liste primatelja poruke preko linka za odjavu koji se nalazi na kraju svake primljene e-novosti.

Pristup informacijama koje su u osobnom profilu korisnika dostupan je samo ovlaštenim osobama tvrtke Crna ovca j.d.o.o. Zagreb. Tvrtka ne jamči da do neovlaštenih upada u osobne profile korisnika ne može doći.

LINKOVI NA DRUGE STRANICE

U sadržaju portala mamateka.eu nalaze se i linkovi k vanjskim web stranicama koji nisu održavani od strane vlasnika portala i njegovog administratora. Na te stranice nemamo utjecaj i ne odgovaramo za njihov sadržaj, politiku sigurnosti i drugo.

LINKOVI NA DRUGE STRANICE

Kao i većina stranica, portal mamateka.eu koristi kolačiće. Kolačići su male datoteke koje se bilježe u memoriju računala. Korisnicima jamčimo da ih koristimo samo zato da im olakšamo pretraživanje po portalu i na način koji ni u kojem slučaju ne ugrožava njihovu sigurnost ili krši prava na privatnost. Ako korisnik onemogući kolačiće, korištenje određenih funkcija portala neće biti omogućeno, uključujući prijavu u osobni profil korisnika.

Za prijavu na portal mamateka.eu korisnik mora imati omogućenu upotrebu JavaScript-a.

LINKOVI NA DRUGE STRANICE

 Crna ovca j.d.o.o. Zagreb ne odgovora za:

 • Negativne efekte uporabe sadržaja portala mamateka.eu i za ispravnost, točnost, potpunost i ažurnost informacija;
 • Svako oštećenje ili gubitak podataka uslijed korištenja portala mamateka.eu;
 • Moguće štete programske ili računalne opreme koja omogućuje korisnicima ili pretplatnicima korištenje portala mamateka.eu;
 • Loše performanse ili nedostupnost ili ograničenu funkcionalnost portala mamateka.eu zbog poremećaja ili smetnji internet mreže;
 • Nedostupnost ili ograničenu funkcionalnost portala mamateka.eu prouzrokovanih od više sile;
 • Gubitak poslovne dobiti ili poslovnu štetu koja bi mogla nastati ili je nastala kao rezultat pogrešnog djelovanja i prikazivanja portala mamateka.eu;
 • Netočne podatke korisnika koji su objavljeni na portalu mamateka.eu;
 • Netočne informacije koje partneri objave na portalu mamateka.eu;
 • Potencijalne nezakonite aktivnosti korisnika ili partnera na portalu mamateka.eu;
 • Svaku vrstu diskriminacije ili uznemiravanja korisnika mamateka.eu od strane drugih korisnika ili partnera;
 • Prikupljanje i/ili spremanje bilo kojih informacija o korisnicima od strane drugih korisnika ili partnera portala mamateka.eu;
 • Nesmetano osiguravanje komunikacije između korisnika;
 • Pregled komunikacije između dva ili više korisnika, ali si pridržava pravo da pristupi bilo kojem obliku komunikacije korisnika u slučaju sumnje kršenja Pravila ili u slučaju drugih problema.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Za rješavanje svih sporova nadležan je sud u Zagrebu. Sve komentare i pitanja u vezi korištenja portala mamateka.eu možete poslati na e-mail adresu: info@mamateka.eu