Maca Papučarica

maca papučarica

Djeca od 2 godine nadalje „Mama, gdje su moje papuče?“ pitaju ujutro djeca koja svoje papuče ne spremaju prije spavanja.„Odnijela ih Maca Papučarica“ odgovaraju majke. Tko je bila Maca Papučarica, zašto je odnosila njihove papuče i gdje ih je skrivala, djeca ubrzo saznaju jer nije lako (a ni zdravo) hodati bos.Stoga žurno pronalaze Macin dom, […]

Maca Papučarica

maca papučarica

Djeca od 2 godine nadalje „Mama, gdje su moje papuče?“ pitaju ujutro djeca koja svoje papuče ne spremaju prije spavanja.„Odnijela ih Maca Papučarica“ odgovaraju majke. Tko je bila Maca Papučarica, zašto je odnosila njihove papuče i gdje ih je skrivala, djeca ubrzo saznaju jer nije lako (a ni zdravo) hodati bos.Stoga žurno pronalaze Macin dom, […]

Maca Papučarica

maca papučarica

Djeca od 2 godine nadalje „Mama, gdje su moje papuče?“ pitaju ujutro djeca koja svoje papuče ne spremaju prije spavanja.„Odnijela ih Maca Papučarica“ odgovaraju majke. Tko je bila Maca Papučarica, zašto je odnosila njihove papuče i gdje ih je skrivala, djeca ubrzo saznaju jer nije lako (a ni zdravo) hodati bos.Stoga žurno pronalaze Macin dom, […]

Maca Papučarica

maca papučarica

Djeca od 2 godine nadalje „Mama, gdje su moje papuče?“ pitaju ujutro djeca koja svoje papuče ne spremaju prije spavanja.„Odnijela ih Maca Papučarica“ odgovaraju majke. Tko je bila Maca Papučarica, zašto je odnosila njihove papuče i gdje ih je skrivala, djeca ubrzo saznaju jer nije lako (a ni zdravo) hodati bos.Stoga žurno pronalaze Macin dom, […]

Maca Papučarica

maca papučarica

Djeca od 2 godine nadalje „Mama, gdje su moje papuče?“ pitaju ujutro djeca koja svoje papuče ne spremaju prije spavanja.„Odnijela ih Maca Papučarica“ odgovaraju majke. Tko je bila Maca Papučarica, zašto je odnosila njihove papuče i gdje ih je skrivala, djeca ubrzo saznaju jer nije lako (a ni zdravo) hodati bos.Stoga žurno pronalaze Macin dom, […]