Muzej vlakića

muzej vlakića

Danas… ­­­­­­Nakon 6 godina rada maketa „BACKO MINI EXPRESS“danas obuhvaća cca 70 m² površine i na njoj se nalazi: 150 lokomotiva i 1.000 vagona 1050 m tračnica (Märklin C-Gleis), 300 skretnica i križanja 300 m prometnica po kojima voze autići 2500 detalja iz stvarnog života tematski vlakovi (Santa Fe, Orient-Express, InterCity-Express i dr.) i lokomotive […]

Muzej vlakića

muzej vlakića

Danas… ­­­­­­Nakon 6 godina rada maketa „BACKO MINI EXPRESS“danas obuhvaća cca 70 m² površine i na njoj se nalazi: 150 lokomotiva i 1.000 vagona 1050 m tračnica (Märklin C-Gleis), 300 skretnica i križanja 300 m prometnica po kojima voze autići 2500 detalja iz stvarnog života tematski vlakovi (Santa Fe, Orient-Express, InterCity-Express i dr.) i lokomotive […]

Muzej vlakića

muzej vlakića

Danas… ­­­­­­Nakon 6 godina rada maketa „BACKO MINI EXPRESS“danas obuhvaća cca 70 m² površine i na njoj se nalazi: 150 lokomotiva i 1.000 vagona 1050 m tračnica (Märklin C-Gleis), 300 skretnica i križanja 300 m prometnica po kojima voze autići 2500 detalja iz stvarnog života tematski vlakovi (Santa Fe, Orient-Express, InterCity-Express i dr.) i lokomotive […]

Muzej vlakića

muzej vlakića

Danas… ­­­­­­Nakon 6 godina rada maketa „BACKO MINI EXPRESS“danas obuhvaća cca 70 m² površine i na njoj se nalazi: 150 lokomotiva i 1.000 vagona 1050 m tračnica (Märklin C-Gleis), 300 skretnica i križanja 300 m prometnica po kojima voze autići 2500 detalja iz stvarnog života tematski vlakovi (Santa Fe, Orient-Express, InterCity-Express i dr.) i lokomotive […]

Muzej vlakića

muzej vlakića

Danas… ­­­­­­Nakon 6 godina rada maketa „BACKO MINI EXPRESS“danas obuhvaća cca 70 m² površine i na njoj se nalazi: 150 lokomotiva i 1.000 vagona 1050 m tračnica (Märklin C-Gleis), 300 skretnica i križanja 300 m prometnica po kojima voze autići 2500 detalja iz stvarnog života tematski vlakovi (Santa Fe, Orient-Express, InterCity-Express i dr.) i lokomotive […]

Muzej vlakića

muzej vlakića

Danas… ­­­­­­Nakon 6 godina rada maketa „BACKO MINI EXPRESS“danas obuhvaća cca 70 m² površine i na njoj se nalazi: 150 lokomotiva i 1.000 vagona 1050 m tračnica (Märklin C-Gleis), 300 skretnica i križanja 300 m prometnica po kojima voze autići 2500 detalja iz stvarnog života tematski vlakovi (Santa Fe, Orient-Express, InterCity-Express i dr.) i lokomotive […]

Muzej vlakića

muzej vlakića

Danas… ­­­­­­Nakon 6 godina rada maketa „BACKO MINI EXPRESS“danas obuhvaća cca 70 m² površine i na njoj se nalazi: 150 lokomotiva i 1.000 vagona 1050 m tračnica (Märklin C-Gleis), 300 skretnica i križanja 300 m prometnica po kojima voze autići 2500 detalja iz stvarnog života tematski vlakovi (Santa Fe, Orient-Express, InterCity-Express i dr.) i lokomotive […]

Muzej vlakića

muzej vlakića

Danas… ­­­­­­Nakon 6 godina rada maketa „BACKO MINI EXPRESS“danas obuhvaća cca 70 m² površine i na njoj se nalazi: 150 lokomotiva i 1.000 vagona 1050 m tračnica (Märklin C-Gleis), 300 skretnica i križanja 300 m prometnica po kojima voze autići 2500 detalja iz stvarnog života tematski vlakovi (Santa Fe, Orient-Express, InterCity-Express i dr.) i lokomotive […]

Muzej vlakića

muzej vlakića

Danas… ­­­­­­Nakon 6 godina rada maketa „BACKO MINI EXPRESS“danas obuhvaća cca 70 m² površine i na njoj se nalazi: 150 lokomotiva i 1.000 vagona 1050 m tračnica (Märklin C-Gleis), 300 skretnica i križanja 300 m prometnica po kojima voze autići 2500 detalja iz stvarnog života tematski vlakovi (Santa Fe, Orient-Express, InterCity-Express i dr.) i lokomotive […]

Muzej vlakića

muzej vlakića

Danas… Home » Danas… ­­­­­­Nakon 6 godina rada maketa „BACKO MINI EXPRESS“danas obuhvaća cca 70 m² površine i na njoj se nalazi: 150 lokomotiva i 1.000 vagona 1050 m tračnica (Märklin C-Gleis), 300 skretnica i križanja 300 m prometnica po kojima voze autići 2500 detalja iz stvarnog života tematski vlakovi (Santa Fe, Orient-Express, InterCity-Express i […]