Priča o svjetlu

priča o svijetu

Za dob: 1,5+ Priču priča Danijel Radečić / Ivica Šimić Nakon Priče o oblaku i Priče o kotaču, Mala scena pripremila je i treću priču u ciklusu predstava za najmanju publiku, onu od 1,5 godina naviše: Priču o svjetlu. Ivica Šimić predstavom produbljuje svoje istraživanje mogućnosti komunikacije s najmanjom publikom. Svjetlost je, kao i gravitacija […]

Priča o svjetlu

priča o svijetu

Za dob: 1,5+ Priču priča Danijel Radečić / Ivica Šimić Nakon Priče o oblaku i Priče o kotaču, Mala scena pripremila je i treću priču u ciklusu predstava za najmanju publiku, onu od 1,5 godina naviše: Priču o svjetlu. Ivica Šimić predstavom produbljuje svoje istraživanje mogućnosti komunikacije s najmanjom publikom. Svjetlost je, kao i gravitacija […]