Ljetni kamp Radnička – Maksimir

maksimir

Namijenjen za djecu od 4 do 12 godina Naš kamp ljetni kamp Radnička-Maksimir kreće i završava u multifnkcionalnoj sportskoj dvorani MOGUĆNOST PREUZIMANJA DJECE U MAKSIMIRU! Pozicija našeg dječjeg sportskog centra-Olimpići u Radničkoj ulici 27, omogućuje nam odlazak u Maksimir organiziranim prijevozom (kombijem), gdje ćemo održavati aktivnosti na otvorenom i koristiti: ZOO, Konjički klub “Hiperiom”, Bazen, Maksimirsku šumu… U kampu […]

Ljetni kamp Radnička – Maksimir

maksimir

Namijenjen za djecu od 4 do 12 godina Naš kamp ljetni kamp Radnička-Maksimir kreće i završava u multifnkcionalnoj sportskoj dvorani MOGUĆNOST PREUZIMANJA DJECE U MAKSIMIRU! Pozicija našeg dječjeg sportskog centra-Olimpići u Radničkoj ulici 27, omogućuje nam odlazak u Maksimir organiziranim prijevozom (kombijem), gdje ćemo održavati aktivnosti na otvorenom i koristiti: ZOO, Konjički klub “Hiperiom”, Bazen, Maksimirsku šumu… U kampu […]

Ljetni kamp Radnička – Maksimir

maksimir

Namijenjen za djecu od 4 do 12 godina Naš kamp ljetni kamp Radnička-Maksimir kreće i završava u multifnkcionalnoj sportskoj dvorani MOGUĆNOST PREUZIMANJA DJECE U MAKSIMIRU! Pozicija našeg dječjeg sportskog centra-Olimpići u Radničkoj ulici 27, omogućuje nam odlazak u Maksimir organiziranim prijevozom (kombijem), gdje ćemo održavati aktivnosti na otvorenom i koristiti: ZOO, Konjički klub “Hiperiom”, Bazen, Maksimirsku šumu… U kampu […]

Ljetni kamp Radnička – Maksimir

maksimir

Namijenjen za djecu od 4 do 12 godina Naš kamp ljetni kamp Radnička-Maksimir kreće i završava u multifnkcionalnoj sportskoj dvorani MOGUĆNOST PREUZIMANJA DJECE U MAKSIMIRU! Pozicija našeg dječjeg sportskog centra-Olimpići u Radničkoj ulici 27, omogućuje nam odlazak u Maksimir organiziranim prijevozom (kombijem), gdje ćemo održavati aktivnosti na otvorenom i koristiti: ZOO, Konjički klub “Hiperiom”, Bazen, Maksimirsku šumu… U kampu […]

Ljetni kamp Radnička – Maksimir

maksimir

Namijenjen za djecu od 4 do 12 godina Naš kamp ljetni kamp Radnička-Maksimir kreće i završava u multifnkcionalnoj sportskoj dvorani MOGUĆNOST PREUZIMANJA DJECE U MAKSIMIRU! Pozicija našeg dječjeg sportskog centra-Olimpići u Radničkoj ulici 27, omogućuje nam odlazak u Maksimir organiziranim prijevozom (kombijem), gdje ćemo održavati aktivnosti na otvorenom i koristiti: ZOO, Konjički klub “Hiperiom”, Bazen, Maksimirsku šumu… U kampu […]

Ljetni kamp Radnička – Maksimir

maksimir

Namijenjen za djecu od 4 do 12 godina Naš kamp ljetni kamp Radnička-Maksimir kreće i završava u multifnkcionalnoj sportskoj dvorani MOGUĆNOST PREUZIMANJA DJECE U MAKSIMIRU! Pozicija našeg dječjeg sportskog centra-Olimpići u Radničkoj ulici 27, omogućuje nam odlazak u Maksimir organiziranim prijevozom (kombijem), gdje ćemo održavati aktivnosti na otvorenom i koristiti: ZOO, Konjički klub “Hiperiom”, Bazen, Maksimirsku šumu… U kampu […]

Ljetni kamp Radnička – Maksimir

maksimir

Namijenjen za djecu od 4 do 12 godina Naš kamp ljetni kamp Radnička-Maksimir kreće i završava u multifnkcionalnoj sportskoj dvorani MOGUĆNOST PREUZIMANJA DJECE U MAKSIMIRU! Pozicija našeg dječjeg sportskog centra-Olimpići u Radničkoj ulici 27, omogućuje nam odlazak u Maksimir organiziranim prijevozom (kombijem), gdje ćemo održavati aktivnosti na otvorenom i koristiti: ZOO, Konjički klub “Hiperiom”, Bazen, Maksimirsku šumu… U kampu […]

Ljetni kamp Radnička – Maksimir

maksimir

Namijenjen za djecu od 4 do 12 godina Naš kamp ljetni kamp Radnička-Maksimir kreće i završava u multifnkcionalnoj sportskoj dvorani MOGUĆNOST PREUZIMANJA DJECE U MAKSIMIRU! Pozicija našeg dječjeg sportskog centra-Olimpići u Radničkoj ulici 27, omogućuje nam odlazak u Maksimir organiziranim prijevozom (kombijem), gdje ćemo održavati aktivnosti na otvorenom i koristiti: ZOO, Konjički klub “Hiperiom”, Bazen, Maksimirsku šumu… U kampu […]

Ljetni kamp Radnička – Maksimir

maksimir

Namijenjen za djecu od 4 do 12 godina Naš kamp ljetni kamp Radnička-Maksimir kreće i završava u multifnkcionalnoj sportskoj dvorani MOGUĆNOST PREUZIMANJA DJECE U MAKSIMIRU! Pozicija našeg dječjeg sportskog centra-Olimpići u Radničkoj ulici 27, omogućuje nam odlazak u Maksimir organiziranim prijevozom (kombijem), gdje ćemo održavati aktivnosti na otvorenom i koristiti: ZOO, Konjički klub “Hiperiom”, Bazen, Maksimirsku šumu… U kampu […]